Hoofdredacteur van TANK Magazine

Ik was twee academiejaren lang hoofdredacteur van TANK Magazine. Met mijn collega’s schudde ik een slapend magazine wakker. Toen ik weg ging was TANK een bekende naam in de campus Kantienberg van de Arteveldehogeschool.

Mijn geschiedenis bij TANK Magazine:

Klik op de foto’s om het magazine online te lezen.

tank3

Voor de eerste editie van TANK schreef ik een paar eenvoudige stukjes bijeen. Het was een leuke eerste kennismaking met journalistiek buiten schoolcontext.

tank4

In mijn tweede jaar namen Cédric en Andreas in het eerste semester het hoofdredacteurschap op zich. De deadlines werden gehaald en er was ruimte om een tweede editie in één academiejaar te verspreiden. (Ik schreef een korte interviewreeks met Arteveldestudenten die op een politieke lijst zouden staan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Te vinden op pagina 16)..

tank5

Bij de derde editie waar ik aan meewerkte werd ik co-hoofdredacteur met Cédric. Het werd een lijvig nummer van veertig pagina’s. Het werd het eerste nummer met een voorpagina in kleur.

Het werd ook het eerste nummer van Stien, die tijdens de twee jaar dat ik hoofdredacteur was de lay-out zou doen.

tank6

In het academiejaar 2013-2014 werd ik alleen hoofdredacteur. We maakten drie edities. In het eerste stond de burgemeester van Gent, Daniël Termont op de cover. Het interview dat ik met hem afnam blijft een van de beste interviews die ik al deed. (Te vinden op pagina 6).

tank7

Om drie nummers in een academiejaar te passen, maakten we in het tweede semester twee kortere versies van 24 pagina’s. Toch slaagden er we twee keer in een bekende Vlaamse kop op de voorpagina te zetten. Het werden twee glossy nummers met dank aan fotograaf Wouter, die de beeldredactie van TANK naar een hoger niveau tilde.

In dit nummer schreef ik een dossier over de opleiding Journalistiek, samen met mijn editoriaal maakte het heel wat los onder de studenten en er ontstond een online discussie. Ik interviewde meer dan tien mensen en deed een hoop research om het dossier te schrijven. Het is mijn beste journalistieke project tot nu toe.

tank8

De laatste editie waarvoor ik het bovenstaande editoriaal schreef moest een luchtig nummer worden. In 24 pagina’s propten we een interview met Otto-Jan Ham van De Ideale Wereld, met Rode Duivel Kevin De Bruyne en met de Gentse ondernemers van het kledingmerkje Eddie. Het werd een mooi en zomers nummer dat helaas te laat verscheen om massaal op papier verspreid te worden. Het wordt volgend jaar verspreid onder de eerstejaars om hen warm te maken om voor TANK te schrijven.

Tank you.